Islamski sanovnik – tumačenje snova u Islamu

U brojnim kulturama i različitim religijama snovi se definišu na veoma sličan način – kao metafora onoga što se desilo, ili onoga što želimo da se desi na javi.

Međutim, posebno je zanimljivo tumačenje snova u islamu, jer se u ovoj religiji veruje da je osnovni cilj snova da pokažu koliko je znanje i moć Alaha.

Snovi u islamu

U ovoj religiji, uprkos verovanju, tumačenje i objašnjavanje samih snova nije zabranjeno, niti kažnjivo. Smatra se da su najistinitiji oni snovi koji se sanjaju rano ujutru, ili u vreme popodnevnog spavanja, kao i uveče, neposredno posle polaska na počinak (tj perioda poznatijeg kao kajlula). Sa druge strane, najpre će da se ostvare oni snovi koji se sanjaju u vreme proleća, kada su biljke u punom cvatu, kao i u vreme sazrevanja plodova. Istiniti snovi se najređe sanjaju zimi, a u tom periodu iskreniji i jači su oni snovi koji se sanjaju u vreme popodnevnog odmora, od onih koji se sanjaju noću.

Snovi u islamu se tumače i u zavisnosti od toga ko ih sanja, pa se tako smatra da osoba koja je iskrena, sanja uvek istinite snove, a ona koja je sklona lažima i prevarama, sanja snove koji dolaze od šejtana (naziv za đavola u muslimanskoj veri). Međutim, ukoliko se nekoj osobi desi da ponekad u životu ili nekim okolnostima ipak slaže, a posle toga se iskreno pokaje, jer ne voli laži ni kod sebe ni kod drugih ljudi, prema islamskom verovanju, Alah će joj oprostiti, i sanjaće istinite i iskrene snove.

Snovi koji nisu konfuzni i koji ne sadrže puno detalja, događaja ili likova, već su naprotiv jasni i sažeti, imaju veliku šansu da se brzo ostvare. Ukoliko neka osoba sanja lep san, smatra se da je dobila direktan dar od Alaha, da će joj se snovi ostvariti, i da je Alah smatra dobrom i poštenom osobom. U takvoj situaciji, muslimanska vera nalaže da je potrebno pomoliti se i duboko zahvaliti Alahu na njegovoj milosti i poverenju, i takav san razglasiti što većem broju ljudi. Kao što je već pomenuto, ako neko sanja loše snove, takvi snovi ne dolaze od Alaha, već od šejtana, i o tim snovima ne treba nikome pričati, da se ne bi desilo da se zbog toga ostvare. U ovom slučaju se takođe treba pomoliti Alahu radi utehe i zaštite od zla, a nadalje u životu postupati ispravno i iskreno.

Veoma je bitno pridržavati se i nekih osnovnih pravila koja nalaže islamska vera, a koja se odnose kako na same snove, tako i na način života, i posebno na vreme kada se odlazi na spavanje. Bitno je da se u životu uvek govori i postupa iskreno, bez laganja, ili skrivenih i loših namera. Prilikom odlaska na spavanje i za vreme sna, vodu za abdest (muslimanski verski obred koji podrazumeva pranje ruku i nogu vodom pre svake molitve), treba uvek držati sa desne strane.

Takođe se veruje da snove nikako ne treba prepričavati neprijateljima, i posebno ne ženama, jer one uvek imaju neko loše tumačenje, koje može biti prepreka da se neki dobar san ostvari. U islamu postoji i verovanje da svaki san u stvari znači neku vrstu smrti, i da je upravo zato potrebno obaviti abdest i pomoliti se Alahu pre spavanja, kako bismo se na taj način adekvatno pripremili za snove i kako bi oni uz Alahovu volju i pomoć, bili dobri i radosni.

Tumačenje snova u islamu

Kao što postoji čitav niz pravila i verovanja koja su u vezi sa samim snovima, tako se posebno poštuju neka načela koja ova vera nalaže, a koja se tiču samog akta tumačenja snova u islamu. Veoma je bitno odabrati pravo vreme, tj doba dana kada se snovi tumače, kao i pravog tumača snova.

Snovi u islamu se nikada ne smeju tumačiti noću, niti tačno u podne, ali ni rano ujutru kada sunce izlazi, niti u suton kada je sunce na zalasku. Takođe je veoma važno naglasiti da se san tumači i u zavisnosti od osobe, tj od toga ko ga sanja, kao i od toga da li je osoba dobra, ili ima neke loše karakterne osobine i na kom mestu data osoba spava i sanja. Sve ovo u suštini znači da isti san ima različito značenje i simboliku, ako ga sanjaju različite osobe.

Ako neki san sanja dobra osoba, on za tu osobu može da ima pozitivno značenje, i obrnuto, ako isti san sanja osoba koja ima loš karakter, tada san ima loše značenje i takvoj osobi san može doneti samo zlo. Vrlo je važno pre tumačenja snova dobro se raspitati i znati – ko je osoba koja je san sanjala, da li je vernik, da li je moralna, kojim se zanimanjem bavi i da li vodi život po pravilima Kurana (sveta knjiga u muslimanskoj religiji) i da li poštuje običaje. Od svih navedenih faktora zavisi kako će se neki određeni san u islamu protumačiti.

U muslimanskoj veri ne može svako da tumači snove, tačnije, smatra se da je Alah samo odabranima i najboljim vernicima dao takvu sposobnost. Tumačenje snova se smatra jednim od najodgovornijih i najtežih poslova, jer predstavlja direktnu vezu sa Alahom i njegovim znanjem i učenjem.

Tako je jedini islamski tumač snova koji je dozvoljeno koristiti takozvani Ibn Sirin sanovnik, tj, u originalnom prevodu – Ibn Sirin veliki tumač snova. Ovaj muslimanski sanovnik je jedna od najpoznatijih i najčešće prevođenih islamskih knjiga. Strogo je zabranjeno koristiti bilo koji drugi izvor, ili neko tumačenje koje odstupa od onoga što se nalazi u pomenutoj knjizi.

Značenje i tumačenje najčešćih snova po islamu

U nastavku teksta objasnićemo tumačenje nekih od najčešće sanjanih snova prema islamskom sanovniku:

Abdest – sanjati abdest, koji kao što je već objašnjeno u muslimanskoj veri predstavlja ritualno pranje čistom vodom pred molitvu, prema Ibn Sirinom tumačenju može da ima više značenja. Tako, ukoliko neko sanja sam abdest, to znači da će vratiti neki dug, izvršiti obaveze koje je preuzeo na sebe, ili uraditi ono na šta se nekoj osobi ili samom Alahu obavezao zakletvom. Ako je neko bolestan biće izlečen, ako je počinio greh biće mu oprošteno.

Osobu koja sanja da uzima abdest pre molitve, Alah će da zaštiti od nevolja i briga.
Ako neko sanja da klanja molitvu bez abdesta to je loš znak. Tako, za osobu koja se bavi nekom profesijom obično znači da će istu profesiju izgubiti, ili da će u svom zanimanju poslovati sa velikim gubicima.

Ako neko sanja da uzima abdest na „nečistim mestima“, slede mu teški dani i neizvesna budućnost, i biće kažnjen od Alaha za svoje nedolične postupke i greške. Neophodno je da traži njegov oproštaj i zaštitu kroz pokajanje i molitvu.

Alah – sanjati Alaha je prema islamskom verovanju najuzvišeniji san, ali samo ako se On sanja onako kako je sam sebe opisao u Kuranu – da mu niko nije ravan, da ne liči na bilo šta sa ovog sveta i da na njega niko ne može nalikovati. U tom slučaju će osoba koja ga sanja imati puno sreće u životu i ostvariće neki veliki napredak u skorije vreme.
Međutim, ako se Alah sanja opredmećen, tj kao nešto što je nama opipljivo i poznato, a dolazi sa ovoga „zemaljskog“sveta, to je veoma loš znak i upućuje na neki negativan i nemio događaj koji nas očekuje, ili na lažljivu i prevrtljivu osobu koju ćemo sresti i koja će nam učiniti neko zlo.

Alkohol je u snovima simbol iskušenja, zla, mržnje i neprijateljstva, ili je pak simbol nezakonito stečenog novca ili nekog drugog imetka. Ako neko sanja da pije alkohol – učiniće puno grehova da bi stekao neki kapital ili moć. Očekuju ga velika iskušenja u koja će pasti i kojima mora da se suprodstavi.

Adem – prema islamskom učenju, Adem je prvi čovek koga je Alah stvorio, i prvi čovek na planeti Zemlji, kao i prvi Alahov, odnosno Božji poslanik. U snovima, prema tumačenju po Ibn Siri, Adem simboliše opraštanje grehova onome ko ih je počinio, ali je takođe i simbol vladara ili roditelja. Onaj ko sanja da mu Adem nešto govori, steći će velika znanja i mudrost, završiti školu, ili postati učitelj ili naučnik. Ako neko ipak sanja da je on sam postao Adem, postići će veliki uspeh u poslu i biće ubrzo na nekom visokom položaju. Takođe, sanjati Adema može da znači i neku radost,susret sa dragim osobama, ili pak dobijanje potomstva u bliskoj budućnosti.

Babica – u snu je najčešće simbol razotkrivanja neke dugo čuvane tajne. Međutim, može imati i negativnu simboliku i predstavljati skoru smrt osobe koja je dugo bolovala od neke bolesti, veliku žalost, ili neku vrstu kazne za onoga koji sanja.

Bajram (muslimanski verski praznik koji može da bude Kurban-bajram ili Ramazanski bajram) u snu predstavlja veselje, radost i rešavanje velikih briga i problema. Takođe, za onoga koji ga sanja on može da znači i rešavanje novčanih problema i vraćanje dugova, opraštanje počinjenih grehova, vraćanje nekog izgubljenog imanja, ili pak ozdravljenje ukoliko je onaj koji sanja Bajram bolestan.

Bes – po islamskom verovanju ako neko sanja bes ili ljutnju, to najčešće znači iznenadnu smrt ili tešku bolest, gubitak novca i nekog drugog imetka, ili siromaštvo uopšte. Ako neko sanja da se ljuti na neku drugu osobu, a razlog je neki predmet ili bilo šta što je „ovozemaljsko“,verovatno će vrlo brzo izgubiti veliki novac ili imanje, jer omalovažava veru u Alaha. Sa druge strane, ako se neko ljuti na drugu osobu koja ne veruje, ili je uvredila Alaha, dobiće veliku moć i postići neki uspeh.

Bežanje – ukoliko neko sanja da beži od neprijatelja od koga se istovremeno i boji, biće od njega zaštićen i siguran na javi. Ako je pak neko u snu uspeo da pobegne od neprijatelja i da se od njega sakrije, pobediće tog neprijatelja i u stvarnosti. Međutim, ukoliko neko u snu beži od svog neprijatelja, ali ne oseća strah od njega, može da očekuje tešku bolest, ili svoju smrt.

Blato – sanjati blato simboliše velika iskušenja i poteškoće u životu. Što je blato u snu dublje i lepljivije, teže će biti i životne okolnosti u kojima će se osoba naći na javi. Ako blato sanja osoba koja je bolesna, to znači da će se bolest pogoršati i produžiti. Sa druge strane, ako neko ko je zdrav sanja da je upao u blato i da iz njega ne može da izađe, to može da znači da će uskoro imati neke velike brige, ili da će imati probleme sa zakonom, pa čak i otići u zatvor. Ukoliko je neko izašao iz blata potpuno čist, odnosno nije uprljao ni telo ni odeću, to znači da će se rešiti nekog problema, teške situacije, ili će se osloboditi velikog greha.

Bogatstvo – onaj ko sanja da je bogat, veoma brzo će osiromašiti u stvarnosti. Dakle, bogatstvo u snu ima potpuno suprotno značenje na javi i predstavlja veliko i skoro siromaštvo.

Bol je u snu, generalno gledano, simbol pokajanja za učinjene grehe. Ako neko sanja da ima zubobolju, saznaće neku lošu vest od bliske osobe. Bol u stomaku predstavlja gubitak imanja, ili neki veliki greh koji će osoba koja sanja počiniti u budućnosti. Ako neko sanja da ga boli srce, izgubio je svoju veru u Alaha. Bol u plućima tumači se kao najava skore smrti za onoga koji je sanja.

Bolest – ukoliko neko sanja da je bolestan, to se obično tumači slabljenjem njegove vere, dok mu je sa druge strane telo zdravo i jako. Takođe se smatra da će onaj ko sanja da je bolestan, imati dug i srećan život, da će poraziti svoje neprijatelje i zaraditi veliko bogatstvo. Ako pak neko sanja bolest svog deteta, čekaju ga velike brige i nevolje.

Cipele u snu označavaju bogatstvo i sticanje velikog kapitala, kao i rešavanje nekih problema ili neprijatnih situacija. Kada neko sanja da obuva cipele, uskoro će ići na neko putovanje. Ako su nekome obuvene cipele u snu tesne, očekuju ga problemi, brige i dugovi, dok, suprotno tome, skidanje tesne obuće, označava njihovo uspešno rešavanje. Sanjati da su cipele izgubljene označava razvod braka, a prodate cipele znače smrt bračnog partnera.

Crna boja u snu simboliše slavu, bogatstvo ili neku veliku čast. Ako u snu crna boja pobeli, to se tumači kao povratak na pravi put u životu, povratak veri, ili oslobađanje od nekog počinjenog greha. Ukoliko u snu pobele ruke koje su bile crne, to ukazuje da je osoba koja sanja, neko ko već jeste, ili će vrlo brzo postati veoma ugledna i poštovana od svoje okoline.

Cveće – generalno označava lepu ženu, muštuluk da je žena zatrudnela ili skoro rešavanje velikih briga. Sanjati buket cveća na svojoj glavi predstavlja skoru ženidbu ili udaju, a ako se cveće sanja van sezone cvetanja, to je znak nekih velikih briga. Prolećno cveće u snu je veoma loš znak koji se tumači na više načina: kao radost koja neće dugo trajati, kao dete koje neće dugo živeti, brak koji će se uskoro završiti razvodom, ili kao bogatstvo koje će se ubrzo potrošiti.

Dan u snu ima veliki broj tumačenja, a najčešće simboliše – muslimana kao vernika; neki veliki trud ili napor koji se mora uložiti; umor; dolazak osobe koja je dugo bila odsutna; otkrivanje neke tajne ili nečega što je nepoznato; skoro oslobađanje zatvorenika i veliku radost koja sledi posle perioda tugovanja.

Dete ili dečak u snu je loš znak koji predstavlja veliku brigu ili tugu koja će se uslediti.

Deda – u snovima je deda u stvari simbol oca osobe koja sanja. Ako neko sanja da je postao deda, porašće mu i ugled i bogatstvo i imaće dug i lep život. Smrt dede u snu je znak da će se osoba koja sanja osramotiti ili izgubiti posao.

Dugme – simbol je imetka i neporočnosti, ali i odnosa između muškarca i žene. Ako neko sanja da zakopčava dugme, to je znak sastavljanja, pa se tumači kao skoro sklapanje nekog posla ili braka. Sa druge strane, otkopčano dugme simbolično se tumači kao rastavljanje ili razvod braka.

Dvorac – u zavisnosti od toga kakav ga čovek sanja, može da se tumači različito. Ako ga sanja pošten i čestit čovek, označava veliki ugled, poštenje, bogatsvo i vraćanje dugova.Ukoliko je, pak, osoba koja sanja dvorac lošeg karaktera, onda se san tumači kao mogući gubitak novca, ili kao problemi sa zakonom i odlazak u zatvor.

Ekser – ako neko sanja eksere, to može da se tumači kao simbol snage i bogatstva, kao ispravno rešenje nekog problema, ili kao neka osoba koju drugi koriste kao posrednika u rešavanju svojih poslova.

Faraon – u islamskom sanovniku se obično tumači u lošem kontekstu i simbol je neprijatelja islamske vere i muslimanskog naroda uopšte. Ako se sanja faraon u punom sjaju i lepoti, to simboliše loše stanje muslimanskog naroda i njihovih verskih vođa. Ukoliko neko pak sanja da je on postao faraon, imaće veoma težak i loš životni put, i umreće verovatno kao nasilnik i neprijatelj svoje vere.

Gavran u snu simboliše podmuklog, pokvarenog i oholog čoveka, koji je uz to i lažov i kukavica. Kada neko u snu uhvati gavrana, znači da će do nekog imetka ili drugog dobra u životu doći na podmukao i nepošten način, bez truda i muke. Onaj ko sanja da gavran sa njim razgovara imaće u skoroj budućnosti velike brige i nevolje. Ako neko usni da mu je ova ptica u kući, to može da znači da ga žena vara, ili da će mu kuća biti na meti lopova ili razbojnika.

Grabulje – za neoženjenog muškarca znače skoru ženidbu. Takođe se tumače i kao rešavanje nekih briga i problema u bliskoj budućnosti, ili kao vraćanje nekog novčanog duga.

Groblje – ako bolesnik sanja da je na groblju, to se tumači kao njegova skora smrt upravo od bolesti od koje trenutno i boluje. Kada neko sanja da sam sebi kopa grob, to znači da će napraviti sebi kuću u kojoj će dugo i srećno živeti. Ko sanja da ga živog zakopavaju u grob, imaće velikih problema, posebno sa zakonom, i moguće je da će otići i u zatvor. Ako neko u snu vidi umrlu osobu i sa njom razgovara, takav čovek će prema islamskom tumačenju imati dug i zdrav život.

Gušenje – kada neko sanja da se guši i u snu umire od gušenja, ostaće bez svog novca i biti ubog i siromašan. Ako je neko u snu oživeo nakon što je ugušen, to znači da će uskoro da se obogati. Kada u snu osoba sama sebe guši, to simboliše da sama sebe dovodi u neprilike i nevolje.

Zec – simboliše ili ženu ili plašljivog muškarca. San u kome osoba uhvati velikog zeca znači skoru ženidbu, ali kada se u snu ulove mali zečevi to je simbol velike brige, tuge i nesreće.

Zlato u snu je simbol nesreće, brige, bolesti, ili bilo čega što je nepoželjno u životu. Ako neko sanja da je na ruku stavio zlatnu narukvicu, to može da znači da će dobiti neko nasledstvo ili imanje. Kada neko sanja da mu je kuća od zlata, moguće da će mu u kući izbiti požar. Ako su nekoj osobi u snu oči od zlata, znači da će se desiti nesreća u kojoj će ostati bez vida. Ukoliko neko sanja da topi zlato, može imati neki sudski spor, ili će mu neke bliske osobe stvoriti probleme lažnim svedočenjem.

Zmija – simboliše nevernike, neprijatelje i bludnike, ili je simbol same žene. Ulazak zmije u kuću osobe koja sanja znači da će mu neprijatelji naneti neko zlo. Ako zmija u snu uđe u kuću pa iz nje i izađe, treba se čuvati bliskih osoba, rođaka i prijatelja. Kada neko u snu u svojoj kući ubije zmiju, to može da znači da će mu se žena razboleti ili umreti. Sanjati mrtvu zmiju znači da Alah štiti tu osobu koja sanja od nekog velikog zla.

Zubi – uglavnom su simbol života i završetka životnog veka. Gornji zubi predstavljaju muške, a donji zubi ženske članove porodice. Takođe, svaki pojedinačni zub u gornjoj i donjoj vilici predstavlja posebno određenog člana porodice. Kada se zub u snu klati, to označava bolest, a kada se u snu cvokoće zubima, to znači svađu u kući. Pokvareni ili iskrivljeni zubi u snu tumače se kao velike nevolje i nesreće koje tu osobu čekaju u bliskoj budućnosti.Vađenje zuba u snu je simbol prekidanja rodbinskih veza, a ispadanje zuba može da označava smrt nekog od članova porodice. Ko sanja da ga neki zub boli, na javi će čuti neke loše ili negativne vesti od najbliže rodbine koje će ga veoma povrediti i zaboleti.

Češalj – simboliše pravdu i radost. Ukoliko se odnosi na neku osobu, tumači se na više različitih načina – kao ženidba neoženjenog muškarca; kao čovek čija se reč sluša i poštuje; kao osoba koju čeka dug život i veliko bogatstvo. Ako neko sanja da češlja svoju kosu ili bradu, sve brige i strahovi koje je imao će ubrzo proći.

Sponzorisano:
Loading...