Sanovnik duh – Šta znači sanjati duha?

Duhovi su nešto što u čoveku izaziva nelagodnost i bojazan, ali i osećaj zaštićenosti i spokoja. Duh, kao jedan od važnih motiva u raznim ljudskim tradicijama širom planete, može da ima dvojako značenje; duh se može smatrati i pozitivnom i negativnom silom.

Kakva god bila priroda duha, on predstavlja i utelovljuje neku silu koja nam je neopipljiva ili nešto što čovek ne ume da objasni racionalnim odgovorima ili činjenicama. Duh je nešto izvan poimanja naše svesti, sila koja deluje bez našeg uplitanja, ali na koju nekada možemo da utičemo.

U raznim verovanjima postoje i različite kulturne koncepcije duha i načina ophođenja prema pojmu duha. Na primer, kultovi vezani za duhove predaka su prisutni u mnogim kulturama širom sveta. Često se kao glavni akteri ili motivi u religijskim sistemima i mitovima pojavljuju duhovi, kao pozitivne i negativne sile koje na neki način moramo da umilostivimo ili odobrovoljimo.

Mnogi će reći da su duhovi samo plod ljudske mašte i da takva pojava ne postoji u stvarnosti, no mnogi ljudi tvrde da su videli ili na neki način osetili prisutsvo duhova. Duhovi su jako čest motiv u popularnoj kulturi i raznim drugim oblicima pripovedanja.

Sanovnik sanjarica tumačenje sna– Šta znači sanjati duha?

Obično je prva emocija koju povezujemo sa pojmom duha strah. Ipak, duh može da bude i neka sila koja nas čuva. Sanjati duha je obično čudno i teško objašnjivo iskustvo, s obzirom da je duh nešto što je i na javi teško objasniti. Duh u snu može da se poistoveti sa pojmom straha, te tako predstavljati utelovljenje nečega čega se snevač pribojava ili prosto personifikaciju potisnutog straha.

Duh takođe predstavlja i nešto što je neopipljivo i neuhvatljivo. Duh može da označava neku realnu pretnju u stvarnosti, ali i prisustvo nekog spoljnog faktora koji snevača u stvarnosti čuva.

Videti duha – Kada osoba sanja da je videla duha, to može da simbolizuje nešto što joj je u stvarnosti van domašaja ili nešto čega više nema. Takođe ukazuje na osećanje otuđenosti od okruženja, društva i ljudi generalno. U zavisnosti od toga kako se duh ponaša u snu i kako ga vidimo, odnosno da li nešto i šta traži od nas, san može da znači i da osoba koja sanja treba da napravi promene u životu, da zakorači napred i da se oslobodi starih modela ponašanja.

Duh umrle osobe – Videti duha umrle osobe znači da snevač oseća izvesnu grižu stvarnosti vezanu za svoje ophođenje prema toj osobi dok je bila živa.

Videti sebe kao duha – Kada osoba u snu vidi sebe u obličju duha, to je personifikacija njenih skrivenih strahova vezanih za sopstveni identitet. Takav san otkriva postojanje aspekata ličnosti kojih se osoba pribojava i koje ne želi da upozna. To znači da osoba negira neku stranu svoje ličnosti i ne prihvata ih. Takođe može da označava i strah od smrti i umiranja.

Pretvoriti se u duha – Kada neko sanja da je postao duh ili se pretvara u duha, to označava njegovu očajničku potrebu da pobegne od neke situacije u stvarnosti. To znači da osoba želi da bude neprimetna u nekim okolnostima i ne želi da privlači pažnju na sebe.

Biti progonjen od strane duha – Kada osobu u snu proganjaju duhovi, to je refleksija njene nevoljnosti da se suoči sa situacijama iz stvarnosti, strahovima ili drugim emocijama koje je uznemiravaju.

Sponzorisano:
Loading...