Sanovnik kradja – Šta znači sanjati kradju?

Sposobnost krađe je jedna od najnezgodnijih čovekovih osobina, koja se smatra veoma lošom i zahteva sankcionisanje. Krađa kao motiv prati čoveka u svim sferama njegovog života, od samih početaka ljudske civilizacije. Krađu povezujemo sa korupcijom, sa materijalnim sredstvima, posebno dragocenostima i novcem i često je smatramo eskalacijom ljudske pohlepe i zavisti.

Sa druge strane, krađu ponekad pravdamo određenim okolnostima koje kradljivca navode da počini pomenuto nedelo. Krađa je vezana za siromaštvo i nemaštinom i često oni koji nemaju ili ne znaju za drugi način krađom dolaze do tek osnovnih sredstava za život. Kao takva, krađa je neizbežni čin i nužno zlo.

Motiv krađe je prisutan i u religiji, umetnosti, literaturi i najrazličitijim oblicima čovekovog izražavanja. Međutim, krađa može da bude i simbolička; ona ne mora uvek da se odnosi na oduzimanje tuđe materijalne imovine. Ljudi mogu da ‘kradu’ osmehe, srca, mogu da oduzmu nečije snove, nečija nadanja i fantazije.

U simboličkom smislu, krađa ima i pozitivnu i negativnu konotaciju. Ukrasti nečiji skriveni poljubac ili osmeh je izraz vezan za misteriju i tajnovitost ljubavne romanse; ukrasti nečiji san znači srušiti nečije iluzije i nade. Krađa je moćan motiv i izuzetan simbol u koji je čovek utkao mnoga značenja.

Sanovnik sanjarica tumačenje sna – Šta znači sanjati krađu?

Krađa u snu ima snažnu simboliku. Ona je obično metafora za određeno emotivno stanje, vezano za odnos sa drugim ljudima. Često reflektuje osećaj krivice, nepravde i negativnih emocija. Vezuje se za stvari koje osobi na neki način nedostaju u stvarnom životu ili ih je izgubila, svojim postupcima ili usled drugih okolnosti.

Krađa u snu je refleksija nezadovoljstva, nemanja i nedostajanja. Ona ukazuje da se osoba oseća ugroženo, neispunjeno i neostvareno, u emotivnom i ličnom smislu.

Krasti – Kada osoba sanja da krade, to predstavlja njen svestan ili nesvestan osećaj ugroženosti ili zapostavljenosti. Krađa predstavlja potrebu te osobe da privuče nečiju pažnju i bude važna drugim ljudima. Ovakav san obično upućuje na osećaj dugoročne zapostavljenosti u bliskom okruženju, kao što su porodica, radno okruženje, krug prijatelja, škola i tako dalje. Mesto na kome se krađa odvija jeste refleksija okruženja u kome osoba u stvarnom životu oseća nedostatak pažnje. Alternativno tumačenje krađe u snu jeste da je ona izraz neostvarenih ciljeva i neispunjenih želja. Ona može da sugeriše osobi da je postavila previsoke ciljeve.

Biti pokraden – Kada osoba sanja da je ona žrtva krađe, to može da znači da se u tom trenutku nalazi u emotivnoj krizi u stvarnosti, odnosno da je na neki način uskraćena ili pati zbog određenog gubitka. Ako osoba sanja da je neko ukrao nešto veoma dragoceno od nje ili neko njeno važno dostignuće u tom snu, to može da ukaže na to da neko preuzima zasluge za njen uspeh u stvarnosti. Takođe, ovakav san može da ilustruje nezadovoljstvo osobe koja sanja time kako se drugi prema njoj ophode ili kako je doživljavaju.

Biti nasilno opljačkan – Kada osoba sanja da je opljačkana, to označava njeno osećanje nesigurnosti i krizu identiteta. Biti opljačkan u snu simbolizuje nečije osećanje prevelike izloženosti spoljnom svetu, njene krhkosti i ranjivosti. Takođe može da označava neki veliki gubitak u stvarnom životu.

Sponzorisano:
Loading...