Sanovnik menstruacija – Šta znači sanjati menstruaciju?

Menstruacija kao važan element životnog ciklusa ljudskog bića ima izuzetno važan značaj u ljudskoj kulturi i to ne samo za ženski pol, nego i za čitavu kluturnu zajednicu.

Menstruacija se tradicionalno povezuje sa ženskom moći i u mnogim verovanjima je obavijena velom misterije, bez obzira na njenu realnu, biološku svrhu i važnost. Period menstrualnog krvarenja se u narodnim religijama vezuje za magijski period i fazu podložnu delovanju onostranog.

U simboličkom i kulturološkom smislu, menstruacija je krcata značenjima. Ona je simbol krhkosti, života, životne energije, stvaranja, magije, zemlje, lepote i moći.

Misterija menstrualne krvi

Menstruacija se tradicionalno i simbolički smatra periodom u kome je žena najranjivija, ali takođe i opasna za svoje okruženje. Krv je oduvek samatrana najmoćnijom tečnom supstancom u magijskom smislu, budući da je ona životvorna i neophodna ljudskom biću. Kako je menstrualna krv specifičan ‘oblik’ pojavljivanja ljudske krvi, to je ona smatrana daleko moćnijom i opasnijom tvari. Naša narodna religija, kao i tradicionalna verovanja brojnih naroda, puna je običaja i rituala vezanih za menstrualnu krv. Takođe, menstruacija predstavlja i stanje obnove, transformaciju i čišćenje.

U toku menstrualnog krvarenja, za ženu su tabuisane gotove sve uobičajene radnje i sama menstruacija je tabuisan fenomen. U nekim tradicijama, ona čak ne sme ni da napušta kuću ili da se bavi poslovima vezanim za hranu, uređivanje doma i slično. Smatra se da je u isto vreme žena podložnija mračnim silama, ali i da ona sama na neki način može da ‘uprlja’ okolinu, univerzalno pripisanom ženskom ‘zlom’ moći. Menstrualna krv se oduvek smatrala i isceliteljskom i opasnom i korišćena je u raznim magijskim ritualima.

Sanovnik menstruacija – Šta znači sanjati menstruaciju?

Menstruacija se u snovima tumači kao ilsutracija i refleksija pročišćenja, odnosno osolobođenja od nakupljene tenzije ili briga. Takođe, može da predstavlja i prebrođivanje teških vremena i početak faze oporavka i opuštanja.

U tom smislu, menstruacija u snu može da simbolizuje prepoznavanje sopstvene kreativne energije ili osvešćivanje sopstvene ženske strane liččnosti. Alternativno, može da označava i potiskivanje ili negiranje ženskog aspekta ličnosti.

Imati menstruaciju – Imati menstruaciju u snu jeste simbol postojanja teškoća ili briga koje more osobu u realnom životu ili kojima ne pridaje dovoljno pažnje. Takođe, može da predstavlja problem koji osoba ignoriše ili situaciju za koju treba da se pripremi. Sve zaisi od toga kako je sama menstruacija u snu doživljena. Ukoliko je teška i sa puno krvi, to može iznačavati težak period u životu u puno napora ili situaciju koja zahteva momentalno rešavanje i delovanje. Sa druge strane, može da predstavlja i olakšanje.

Menstruacija u pogrešno vreme – Ako osoba sanja da je dobila menstrualno krvarenje u periodu kada za to nije vreme, to može da bude refleksija realne zabrinutosti vezane za stvarni ciklus i trudnoću. Sa druge strane, takav san može da reflektuje brigu oko drugih stvari u životu, posebno neplaniranih događaja ili nečega za šta osoba nije spremna ili oko čega nije sigurna.

Menstrualna krv – Kada osoba sanja da je uprljana menstrualnom krlju ili da je konzumira, to može da znači da se našla u začaranom krugu u nekoj životnoj situaciji. Takođe, sugeriše na to da je osoba vezana za prošlost, odnosno da joj je teško da pređe preko nekih stvari iz prošlosti i okrene se novom početku. Konzumiranje menstrualne krvi u snu označava zastoj, neproduktivnost i statičnost.

Lažna menstruacija – Kada osoba sanja da se pretvara da ima menstruaciju, to znači da kreira određenu situaciju u realnosti, kako bi izbega određeni oblik suočavanja. To može da se odnosi na bilo koju vrstu nespremnosti ili nevoljnosti da se sa nečim suočimo ili dođemo u kontakt. Možda u realnosti želimo da izbegnemo neki događaj, aktivnost ili susret ili ne želimo da se suočimo sa svojim unutrašnjim strahovima i nesigurnostima.

Sponzorisano:
Loading...