Sanovnik most – Šta znači sanjati most?

Mostovi su čarobna mesta. Oni su dualistički simbol spajanja i razdvajanja, rastanaka i susreta, mesta ovenčana velom misterije i romantike. Most je čest motiv u religiji, mitologiji i u simboličkom svetu uopšte. Veoma često se koristi kao metafora u književnosti i poeziji i motiv je mnogih vidova umetničkog izražavanja.

Mostovi su, u prenesenom značenju, spone ljudskih duša i svetova. Ne kažemo uzalud da neke situacije i jazove treba ‘premostiti’, posebno kada su u pitanju ljudski odnosi.

Most je metafora i simbol za izgradnju veza i odnosa, kao i udaljavanja. Način na koji je most prikazan ili doživljen u simboličkom smislu predstavlja čvrstinu neke veze. Mesto na kome se sam most nalazi takođe govori puno o njegovoj simbolici.

Most predstavlja i simbol promene, napretka i prelaza u nove faze života. Često poistovećujemo metaforu rušenja mostova sa prekidanjem veza ili raskidanjem sa starim životnim navikama. Prelazak mosta ili rušenje mosta iza sebe simbolizuje put bez povratka i nešto što se više ne može poništiti, bilo u pozitivnom ili negativnom smislu.

Sanovnik sanjarica tumačenje sna – Šta znači sanjati most?

Most u snu označava nečiji prelazak ka novim fazama u životu, put od prošlosti ka budućnosti, važne životne promene, sazrevanje, raskidanje sa minulim vremenima, starim navikama, vezama i stvarima.

Sa druge strane, most istovremeno povezuje sve te stvari, te može da ima i potpuno suprotno značenje u snu, odnosno da predstavlja izgradnju veza i održavanje spona u nečijem životu, na bilo kom polju. Tumačenje sna umnogome zavisi od toga gde se most nalazi, šta je ispod njega, šta spaja ili razdvaja, gde se osoba nalazi i u kom stanju je sam most.

Prelaziti most – Prelaziti most u snu označava prevazilaženje prepreka u stvarnosti ili put ka budućnosti. Ako se osoba u snu plaši da pređe most, to odražava njen realan strah od novog i neispitanog i nelagodnost kada se razmišlja o novoj životnoj fazi. Može da znači da se osoba plaši da pusti stvari iz prošlosti i prepusti se neistraženim poljima života. Sa druge strane, ako osoba hrabro korača preko mosta, to znači da je spremna za napredak i dalji životni put.

Stajati na mostu – Kada osoba u snu stoji na mostu i dvoumi se na koju stranu da pođe, to je refleksija njene realne nesigurnosti u pogledu izbora koje ima u životu. Možda u realnosti postoji prilika za nečime što je neizvesno i nove i potencijalno dobro, ali osobi je teško da napusti stare navike i sigurnost koju ima.

Padati sa mosta – Kad neko sanja da pada sa mosta, to može da ilustruje strah od neuspeha, odnosno nesigurnost u sebe i strah od izgradnje veze i odnosa sa drugom osobom. To može da simbolizuje strah osobe da pređe prepreku, odnosno stigne do druge strane mosta u metaforičkom smislu.

Srušen most – Kada osoba sanja da je pred njom srušen most, odnosno most koji ne može da pređe, to znači da je situacija u kojoj se trenutno nalazi u tom trenutku nepremostiva njenom sopstvenom zaslugom. Takav san može da znači da osoba izbegava da prihvati odgovornost za sopstveni uspeh, te za to krivi okolnosti ili druge ljude.

Sponzorisano:
Loading...