Sanovnik talasi – Šta znači sanjati talase?

Moć i veličanstvenost vode i njenog kretanja oduvek fasciniraju čoveka. Vodene struje i talasanje izazivaju divljenje i strahopoštovanje, ponekada deluju umirujuće, spokojno i opuštaju ljudski um, a nekada izazivaju strah.

Čovek je vodene talase često objašnjavao posredstvom delovanja nekih viših i tajanstvenih sila, pre svega zato što prirodnom silom talasa ne možemo da upravljamo. Talasi predstavljaju pokretačku silu prirode, simbolički označavaju i promenu, životnu energiju i moć.

Talase često koristimo kao metaforu za objašnjavanje naših emocija, pa i delanja. Kažemo da su nečija osećanja ‘uzburkana’, kada je osoba uzbuđena, nervozna i uznemirena zbog nečega, bilo da je takvo stanje izazvano pozitivnim ili negativnim razlozima.

Pojam talasa upotrebljavamo i da bismo objasnili nečije metaforičko i simboličko kretanje; ploviti na talasima života i sudbine i slično. Kao simbol u religiji, literaturi i umetnosti, talas je često prisutan simbol. On označava promenu, pokret, energiju stvaranja i energiju rušenja. Uopšteno, talas je nešto živo, neobuzdano i moćno.

Sanovnik sanjarica tumačenje sna – Šta znači sanjati talase?

Talase u snovima najčešće vezujemo za objašnjavanje sopstvenih emocija. Oni se najčešće tumače kao simbol uzburkanih osećanja. Kada sanjamo talase to može da znači da osećamo neki nespokoj, da smo uznemireni ili uzbuđeni zbog nečega.

San zavisi od toga kako talase vidimo; da li smo u opasnosti od talasa, da li su oni veliki ili mali, da li se osećamo prijatno u snu i tako dalje. Najčešće oni jesu odraz unutrašnjeg nemira i nesposobnosti da iskažemo osećanja na javi, te ona eskaliraju u snu upravo u prikazu talasa.

Mirni talasi – Kada u snu vidimo vodu koja se blago i umirujuće talasa i koja je bistra, takav san simbolizuje obnovu i čistotu. Talasi u tom smislu predstavljaju nečiji doživljaj vezan za neku odluku koja se pred njim nalazi i njenu sigurnost vezanu za takvu odluku. Kada plovimo na talasima, to znači da pokušavamo da sredimo sopstvene emocije ili okolnosti u kojima se nalazimo. Sve zavisi od toga koliko su talasi jaki i koliko uspevamo da ovladamo njima. Čisti talasi predstavljaju i potencijal i moć.

Čuti talase – Kada u snu čujemo snažne talase, takav san predstavlja potrebu za opuštanjem i oslobađanjem od briga ili reflektuje takvo stanje u stvarnosti. Moćni zvuk talasa u snu može da simbolizuje i seksualnost, senzualnost i samopouzdanje.

Biti zarobljen talasima – Kada neko sanja da su ga na bilo koji način talasi zahvatili, na primer ako ne može da se iz njih izvuče plivanjem ili ne može da ovlada plovilom, to znači da je osoba u stvarnosti obuzeta emocijama koje joj je teško da pusti ili koje utiču na veliki deo njenog života. Sa druge strane, ako je osobu uhvatila plima, to može da znači da u njenom životu dolazi period oslobađanja od starih navika, odnosno neki oblik raščišćavanja životnog puta.

Biti oboren talasima – Ako osoba sanja da je talasi obaraju ili da su prevrnuli plovilo u kom se u snu nalazi, to znači da osoba nema dovoljno kontrole nad svojim emocijama, odnosno da dozvoljava da one prevladaju nad razumom.

Mutni talasi – Kada osoba u snu vidi mutne, prljave talase, takav san može da upućuje na potencijalno donošenje kobne odluke vezane za neke važne teme ili situacije u životu, na bilo kom planu.

Sponzorisano:
Loading...