Sanovnik trudnica – Šta znači sanjati trudnicu?

Trudnoća je jedan od najvećih blagoslova živog sveta. Kada je reč o ljudima, period trudnoće je najvažniji i dragocen budućoj majci, ali i detetovom ocu, porodici, prijateljima i uopšte čitavoj zajednici. Kao što je slučaj i sa ostalim važnim i prelomnim trenucima u životu ljudskog bića, trudnoća i rađanje se oduvek smatraju specifičnim događajima. Oni su ovek onojeni brojnim značenjima, pripisuju im se različita verovanja, simboli, pa čak i magijske moći.

Trudnoća se često nazivablaženim stanjem; ona je bogata i simboličkim i duhovnim i društvenim značajem. Sva sujeverja vezana za trudnoću se odnose na njen potencijalan ishod; tako rituali i običaji vezani za trudnoću uglavnom za cilj imaju blagostanje majke i još nerođenog deteta. Trudnoća je simbol života, novog početka, životnih ciklusa i uopšte otelotvorenje pojma prokreacije i napretka.

Simbolika trudnoće

Trudnoća, kao univerzalni simbol života, napretka i obilja, u svakoj ljudskoj zajednici nosi isto značenje, ali se sami običaji vezani za nju razlikuju. U mnogim tradicionalnim sistemima verovanja trudnica se smatra krhkom i nežnom, veoma podložnom uticaju mračnih sila. Zbog toga je trudnoća prepuna simbolike vezane za određene trenutna stanja ili okolnosti u kojima se trudnica nalazi.

Često su mnoge uobičajene radnje za trudnicu tabuisane, simbolički i stvarno. Ona ne sme da obavlja pojedine poslove zato da ne bi došla u kontakt sa silama mraka, koji bi mogli da naštete njoj ili detetu, na simboličkom nivou; sa druge strane, takva verovanja zapravo služe i da na izvestan način opravdaju njene drugačije aktivnosti i poštede je mukotrpnog rada.

U savremenom životu i modernom društvu, trudnoća ima istu simboliku. Nije neobično niti retko da vam neko kaže da je video trudnicu, misleći pritom kako je to dobar znak. Obično se smatra da trudnica donosi sreću. To objašnjenje nikako nije čudno, pošto trudnoća sama po sebi i jeste srećan period, koji vodi novim radostima, novom životu i tako dalje. Uopšteno posmatrano, trudnoća je produkt ljubavi dva ljudska bića; kao nešto što dolazi iz ljubavi, ona je nužno pozitivna i blagorodna.

Trudnoća je i realan i simbolički iskaz ženske moći; nevezano za razna tumačenja o položaju žene u svetu, majčinstvo zaista jeste i najveći dar i najveći izvor ženske snage. Tradicionalno, žena se poistovećuje sa pojmom majčinstva. Figura majke odvajkada zauzima važno mesto u panteonu nebrojenih svetskih religijskih sistema.

Tumačenje sna – Šta znači sanjati trudnicu?

Trudnoća u snu može da ima brojna značenja, u zavisnosti od konteksta i osećanja osobe koja sanja prema određenom snu. Kao simbol napretka, prokreacije, razvoja i blaženstva, trudnoća u snu se obično vezuje za razvoj ličnosti. Snovi vezani za trudnoću mogu da ukazuju na određeni aspekt ličnosti ili životnu oblast koja napreduje i razvija se.

Takođe, trudnoća u snu označava i progres na nivou ideja i misli; ona može da označava nastanak novih ideja, uspostavljanje novih životnih pravaca ili ciljeva.

Međutim, kada trudnica sanja snove vezane za trudnoću, oni su ipak najviše povezani sa njenom podsvesnom brigom o sopstvenoj trudnoći ili bebi. Sanjarica tumači za vas ovakav san ispod…

Biti trudan – San u kome je osoba koja sanja trudna uglavnom se vezuje za osnovno tumačenje snova o trudnoći. Takav san oslikava lični razvoj osobe koja sanja, u bilo kom smislu. Može da predstavlja razvoj novih ideja, put kao uspehu i tako dalje. Sa druge strane, može i da označava nespremnost osobe da osvesti takav razvoj ličnosti ili pozitivnu promenu. Ukoliko žena u stvarnosti pokušava da ostane u drugom stanju, to može da bude predznak ostvarenja realnih želja.  Ukoliko to ne pokušava, san u kome je trudna može da simbolizuje strah od novih obaveza i odgovornosti.

Videti trudnicu – Ako sanjamo da je neka osoba koju znamo trudna, to može da znači zbližavanje sa tom osobom. Ukoliko je nečija devojka ili žena u snu trudna sa drugim muškarcem, to može da znači da njene stvarne želje i očekivanja ne idu u istom pravcu sa željama partnera. To može da označava da taj par više nema iste interese i da se njihovi putevi razdvajaju.

Pobačaj – Ukoliko neko sanja da je imao pobačaj, to mođe da znači da neke ideje i planovi ne idu onako kako su zamišljeni. Pobačaj u snu je simbol neuspelog plana ili nerealizovane ideje. Takođe može da predstavlja i upozorenje vezano za delanje osobe koja sanja povodom nekog plana ili situacije u kojoj se nalazi. Takav san može da upućuje na potrebu za prilagođavanjem planova ili gubitkom nečega što je toj osobi od velikog značaja. Alternativno, san o pobačaju može da znači i da je osobi učinjena izvesna nepravda.

Babica – Babica u snu je simbol važnosti uloge snevača u realnim okolnostima. Takav san sugeriše da imate ili ćete imati veoma važnu ulogu u pogledu započinjanja nekog novog projekta. Videti babicu u snu znači da će osoba koja sanja imati veliku odgovornost i značaj u pogledu realizacije neke ideje.

Porođaj – San o porođaju znači da će za ostvarenje neke ideje ili plana biti potrebno puno napornog rada. Ukoliko je porođaj prevremen, san je refleksija pripreme za neki naporan posao. Ukoliko neko drugi u snu ima prevremen porođaj, to znači da osoba koja sanja treba da bolje da se pripremi za neočekivane izazove.

Sponzorisano:
Loading...